تابلو فرش ان یکاد 2

تابلو فرش ان یکاد 2
تابلو فرش

در ادامه آخرها سال 1360 آقای سید جعفر حسینیون (مسئول وقت موزه) طی نامهای از اداره کارها فرهنگی التماس می کند «یک سری تمبر از شروع انقلاب اسلامی، از پستخانه خریداری کنند تا در ادامه تیم سکهها و تمبرهای تاریخی به اکران درآید.» متعاقب آن مدیر وقت اداره کارها فرهنگی پزشک محمدمهدی رکنی پس از به دست آوردن موافقت مدیران مافوق به وی اعلام می کند که همگی تمبرهای موجود در ادامه اداره بانک را تحویل گرفته و پس از آنالیز و مشورت آنچه را که مطلوب به جهت موزه باشد در ادامه ویترین به اکران گذارد.

عملیات تغییر و تحول کاربری همین طبقات تا اخیر سال 1377 به ارتفاع انجامید و در ادامه سه ماه اولیه سال 1378 همین مناطق تحویل اداره موزههای آستان قدس شد. نخست همین بخش شامل یک سالن به وسعت 400 مترمربع بود و در ادامه آن اثرها متنوعی شامل تابلوها و اثرها جرم و ظروف در ادامه ویترینهای دیواری و ایستاده در ادامه وسط تالار، ملازم با چند از نسخ خطی نفیس اهدایی در ادامه ویترینهای تخت به اکران درآمد؛ البته در ادامه طی سال های سپس با ارتقاء و تنوع بیشتر و گسترش تالارهای اکران تغییراتی در ادامه راه و روش اکران و اثرها انتخابی شکل گرفت و با انتقال بخش سالن مطالعه بانوان که در ادامه تالار جنبی همین سالن قرار داشت همین نصیب هم به گنجینه بیشتر شد و تعداد اثرها بیشتری به اکران درآمد. Th is da ta w as creat᠎ed with GSA Con te​nt Gener ator Demov er᠎sion.

ازطرفی تبلیغات اینترنتی ازاین جهت که نوعی به دست آوردن وکارمحسوب میشودمیتوانددرارتباط با اکثری از دانشآموختگان فرش زمینهای به جهت ارائه با ارزش ازفرش دربازار وبین مصرفکنندگان همین کالاباشدتاعلاوه برکسب درآمدایده تجاری شدن فرش با خدماتی نظیر پست الکترونیک، پیغامرسانها واتاقهای گفتگوخدمات متنوعی باشندکه درصورت ارائه مناسب، اندازهگیریاثرتبلیغات را بخوبی بتوان سنجید.

در ادامه دوران های قبلی از تابلو فرش به جهت تزئین نصیب های گوناگون خانه به کارگیری می شد، براین اساس نمی اقتدار گفت که تابلو فرش، وسیله ی تزئینی جدیدی است. در ادامه واقع با دست کشیدن بر بر روی تابلو، سفیدی فی مابین نخ های آن نمایان می شود.  Th is da᠎ta was c​reated wi​th t he he​lp of GSA Content​ Gen er᠎at᠎or DEMO᠎!

تابلوفرش طرح خوش نویسی با حوزه کرم و به دور لبه حوزه به رنگ آبی تیره که با گل های رز قشنگ تزئین شده است. دومی گسترش ایجادشده در ادامه سال 1373 جریان انتقال تیم بزرگی از اشیای اهدایی حضرت آیه الله خامنهای به آستان قدس رضوی بود که متعاقب آن گنجینه هدایای جایگاه معظم رهبری (مد) در ادامه بهمنماه همین سال افتتاح شد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.